Naše zámečnická dílna vyrábí širokou škálu produktů pro stavební konstrukce:

  • kotevní patky pro pergoly
  • parkové lavičky
  • plotové sloupky a dílce
  • ochranné prvky
  • zástěny pro kontejnerová stání
  • žebříky a střešní výlezy
  • kotevní prvky pro tesařské konstrukce
  • samonosné lávky
  • krácení a ohýbání armovací výztuže
  • atd.

Provádíme povrchovou úpravu konstrukcí, včetně žárového zinkování. Veškerou ocel odebíráme výhradně od českých výrobců a dodavatelů.

 

 

Přístupová lávka k funkčnímu objektu poldru, délka 14 m

Venkovní lavičky a odpadkové koše

Oplocení hřiště

Oplocení hřiště

Ohýbané prvky nesoucí skleněnou střechu venkovního altánu